biografia    obecnie   wspomnienia na  Kanusie
FRANCISZKA CIEMIENGA - obecnie Postacią z Kanusa, niewątpliwie znaną w całej okolicy, jest śp. Franciszka Ciemienga, nazywana również: Francka z Kanusa.
Kim była?
Dla jednych była świętą, a dla innych była tylko wróżką.
Faktem jest (według opinii informatorów i naocznych świadków), że posiadała dar jasnowidzenia: zdolność przenikania i proroczego przepowiadania przyszłości, poznawania zjawisk nie postrzeganych zmysłami. Prawdą jest również, że dziennie uczęszczała do kościoła w Lubecku i była wielką czcicielką M.B. Lubeckiej.
Za swoją gorliwość w wierze oraz codzienne poranne modły u stóp M.B. Lubeckiej, pochowana została na "starym cmentarzu" przy kościele, tam gdzie najczęściej klęczała.
Sama mówiła o tym miejscu: "o cokolwiek będziecie modlić się na tym miejscu, się spełni".
Do dziś dnia ludzie z Lubecka i okolic odwiedzają Franckę, przychodząc pod jej grób lub do jej domku na Kanus. W opowieściach i pamięci ludzi pozostała jako pobożna charyzmatyczka, za której przykładem i radą uczą się wytrwałej modlitwy.
Była opiekunka (Pani Maria Jerominek) grobu Franciszki Ciemienga, mówiła mi, że co roku przynosiła kilka wiader ziemi i prawie co tydzień sadziła nowe kwiaty. O co chodzi? Otóż przychodzący nad grób Francki ludzie, ze swoimi zmartwieniami i modlitwą, zabierali to grudkę ziemi, to płatek lub listek kwiatu. Wielu twierdzi, iż dzięki posiadaniu tych drobin (talizmanów) od Francki, zyskało spokój i bezpieczeństwo a nawet wyjście z opresji.
Ale przychodzący tu ludzie nie tylko zabierają "coś" z sobą. Nader często na grobie można znaleźć świeże kwiaty lub stroiki, a napewno nie brak zniczy, lampek i świec tu się palących ku jej pamięci.
Ponadto znalazł się sponsor, krewny Franciszki ze strony jej siostry Jochanny Pichen (zamieszkała po wyjściu zamąż w Dobrodzieniu), który ufundował nowy granitowy pomnik na jej grobie.

Grono czcicieli Franciszki Ciemiega powołało do życia w 1995 roku tzw.: Grupę Promocyjną. Jej członkowie czynią usilne starania o wyniesienie na ołtarze Francki z Kanusa. Na tę okoliczność, jak dotychczas zebrano sporo informacji i materiałów - m.in.. zeznania naocznych świadków (których coraz mniej) - dotyczących życia Franciszki.
15 sierpnia 2000 roku, podczas dorocznych uroczystości odpustowych w Lubecku, wręczono obecnemu biskupowi ordynariuszowi Janowi Wieczorkowi zebrane materiały, prosząc o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym.
Pomimo działalności Grupy Promocyjnej , brak jest postulatora. Powinna być to osoba duchowna, mogąca wystąpić z formalnym wnioskiem w kwestii rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego śp. Franciszki Ciemienga.